Contact us

Chrissa Group 

Chrissa Karofilaki 
Address : 8 Ikarou Str | Agios Nikolaos | Crete
Ph: +30 2841021506
Mob: +30 6948304378 – 79
Email : info@chrissagroup.gr